• להתקשרות מהירה

חוויה אישית

סרט חידון התנ"ך תשע"ו
בו זכה נכדנו אלקנה פרידמן בתואר חתן התנ"ך העולמי לנוער יהודי